Maßnahmen zur Stärkung der Forschung

I. InnovationsFoRUM
         Kontakt: Sarah Risse M.Sc., Fakultätsgeschäftsführung
          Telefon: 0234-32 21191 (Frau Lange)
          E-Mail: innovationsforum-medizin@rub.de

II. Translationskeime
     (geschlossen)


          Kontakt: Ines Razanica M.A., Fakultätsgeschäftsführung
          Telefon: 0234-32 21191 (Frau Lange)
          E-Mail: translation-medizin@rub.de

Postanschrift

Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät
Dekanat
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
gf-medizin@rub.de